New Kid

new kid blixt sb800 produkt

Fick min nya blixt i posten och var tvungen att ta en bild på den, här är hela gänget och spanar in den nya killen.

Datum: 2009-12-05 Kategori: Produkt

Skriv en kommentar

  • Andra bokstaven i alfabetet: