Apelsiner

apelsiner chicago lampor

Något man lade märke på är att dom har på lamporna även på dagen, för att höghusen ger sådan skugga

Datum: 2009-12-29 Kategori: Urban

Skriv en kommentar

  • Andra bokstaven i alfabetet: